Korporatīvā sociālā atbildība


Atbildība sākas ar mūsu pašu uzvedību. Nilfisk ir augsti cilvēktiesību, biznesa godīguma un vides standarti, un mēs esam pārliecināti, ka tas nodrošinās ilgtspējīgāku uzņēmējdarbības vidi Nilfisk, mūsu klientiem un citu ieinteresēto pušu labā.

Nilfisk piedāvā klientiem ilgtspējīgus tīrīšanas risinājumus. Mums tas nozīmē nodrošināt efektivitāti un produktivitāti, kā arī samazināt kopējās ekspluatācijas izmaksas. Mēs izstrādājam tīrīšanas produktus, kas darbojas efektīvi, vienlaikus izmantojot mazāk enerģijas, mazāk ūdens un mazāk mazgāšanas līdzekļu. Mūsu ilgtspējīgas attīstības galvenais uzsvars tiek likts uz klientu izmaksu samazināšanu, vienlaikus uzlabojot mūsu apkārtējo vidi. 

  • Mēs pazeminām kopējās ekspluatācijas izmaksas un palielinām mūsu klientu investīciju atgūšanu, izstrādājot produktus ar uzlabotu kopējo produktivitāti
  • Mēs palielinām darbības spējas, lai nodrošinātu ilgtspējīgus uzkopšanas pakalpojumus
  • Mēs reaģējam uz ilgtspējīgas tīrīšanas vajadzībām un izstrādājam jaunas iespējas, lai radītu ilglaicīgu vērtību mūsu klientiem un viņu darbiniekiem


Saistības

Nilfisk ir lepni, ka ir parakstījusši Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālo līgumu. Mēs vēlamies uzsvērt mūsu apņemšanos veidot atbildīgu uzņēmējsabiedrību un censties pastāvīgi pilnveidoties visās četrās galvenajās jomās: cilvēktiesības, darba tiesības, vide un pretkorupcija.


Vairak informācijas

Lai iegūtu papildus informāciju par Korporatīvo Sociālo Atbildību (KSA) Nilfisk uzņēmumā, lejupielādētjiet mūsu KSA pārskatu un politiku mūsu globālajā mājaslapā.​ ​
​​​​​